Share

عنوان مقاله: مبانی و اصول مشتری مداری در اسلام

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: بررسی جایگاه CRM دربازاریابی رابطه مند

اطلاعات بیشتر ...
Share

خلاصه کتاب: مدیریت بازاریابی ورزشی (تالیف دکتر محرم زاده)

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: مدیریت ارتباط با مشتری در محیط مجازیE-CRM

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: رضایت مشتری با استفاده از حامل های کم هزینه

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: بدست آوردن رضایت مشتری در هنگام آشفتگی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: نقش ابعاد جهت گیری استراتژیک شرکت در تعیین بازارگرایی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی(2)

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی(1)

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: مروری بر فن کیفیت خدمات

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: رابطه راهبرد سازمان با مدیریت کیفیت جامع

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: کاربرد نمودار علت و معلول

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: نقش الگوی سرآمدی در کسب مزیت رقابتی

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: بررسی نقش الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع در تغییر و تحول راهبردی سازمان ها

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: تغییرات استاندارد (ایزو 9001) در ویرایش چهارم

اطلاعات بیشتر ...
Share

عنوان مقاله: کیفیت و رقابت‌پذیری

اطلاعات بیشتر ...